I/67-021 Nižná Slaná most

I/67-021 Nižná Slaná most

I/67-021 Nižná Slaná Výstavba ukončená Mostný objekt ev. č.67 – 021 sa nachádza na štátnej ceste I. triedy č.67 v km 28,568 ponad Kobeliarovský potok, v intraviláne obce Nižná Slaná.Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava úseku cesty I/67 v dĺ. 50,00m.…