I/67-021

Nižná

Slaná

Výstavba ukončená

Mostný objekt ev. č.67 – 021 sa nachádza na štátnej ceste I. triedy č.67 v km 28,568 ponad Kobeliarovský potok, v intraviláne obce Nižná Slaná.
Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava úseku cesty I/67 v dĺ. 50,00m. Komunikácia je kategórie C9,5/50. Úprava cesty spočíva vo výmene asf. a konštr. vrstiev, výšková úprava napojenia miestnych komunikácii a cesty III/3030 smer Kobeliarovo. Súčasťou stavby je aj výstavba nového úseku chodníka a osvetlenie prechodu pre chodcov.
Stavba sa bude realizovať na jestvujúcom cestnom telese a mostnom objekte v trvalom zábere cestného telesa.

Celkový rozsah stavby :
Prestavba mosta I/67- 021
Vyriešenie odvodnenia mosta a priľahlej komunikácie
Úprava koryta toku
Výmena bezpečnostných zariadení na moste
Úprava cesty I/67
V prípade potreby preložka inžinierskych sietí

Firma, ktorej sa dá dôverovať.

O spoločnosti

Sledujte nás

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach

Máte na nás nejakú otázku ? Chcete sa dozvedieť viac ?

Ⓒ 2023 - Všetky práva vyhradené