Voľné prácovné pozície

Tesár

Náplňou práce dobrého tesára je precízne spracovávanie dreva a jeho formovanie do štruktúr s vysokou kvalitou, pričom sa dbá na detaily a zohľadňuje požiadavky a špecifikácie klienta.

Stavbár

Náplňou práce dobrého stavbára pre našu firmu je zodpovednosť za koordináciu a vedenie stavebných projektov.

Majster

Náplňou práce majstra pre našu firmu je zabezpečovať efektívne vedenie a dohľad nad pracovníkmi, riadenie a plánovanie výrobného procesu a zaisťovanie kvality výsledných prác. Majster by mal mať schopnosť rozhodovať, riešiť problémy a podporovať tímovú spoluprácu, aby sa dosiahli stanovené ciele a zabezpečila plynulá prevádzka firmy.

Strojník