ID R 002 II/576 Bohdanovce

Herľany – II. etapa

Výstavba prebieha

Projekt rieší stavebné úpravy cesty II/576,ktorá je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré číslovanie I/50) s napojením v križovatke Bidovce. Cesta je významnou spojnicou v okrese Košice – okolie s napojením na krajské mesto Košice. Komunikácia I/19 bola obnovená v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti na cestách I. triedy“ projekt realizovaný v roku2015 z OP Doprava. Úsek od hranice okresov VT/KS po začiatok obce Herľany v km 22,900 je predmetom schváleného projektu ID-R002 II/576 Bohdanovce –Herľany – I. etapa. V rámci II. etapy úpravy cesty II/576 sa rieší úsek od začiatku obce Herľany v km 22,900 = (kumulatívne km 22,900) – Bidovce –Bohdanovce v km 41,832 = (kumulatívne km 41,664) na hranici križovatky s cestou II/552; mimo úseku v km 32,046 = (kumulatívne km 32,040) až km 33,135 = (kumulatívne km 32,957) dĺžky 1089m, ktorý bol riešený v rámci stavby „ Diaľnica D1 Budimír-Bidovce.V rámci tejto etapy je riešená rekonštrukcia cesty II/576 za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky, opráv požadovaných cestných priepustov, výstavby resp. rekonštrukcie autobusových zastávok s doriešením priechodov pre peších s bezbarierovou úpravou, výmena – doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie meteostanice.

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Zákazka je realizovaná pod spoločnosťou Doprastav , a.s.

 

Firma, ktorej sa dá dôverovať.

O spoločnosti

Sledujte nás

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach

Máte na nás nejakú otázku ? Chcete sa dozvedieť viac ?

Ⓒ 2023 - Všetky práva vyhradené