ID R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa

ID R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa

ID R 002 II/576 Bohdanovce Herľany – II. etapa Výstavba prebieha Projekt rieší stavebné úpravy cesty II/576,ktorá je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré číslovanie I/50) s napojením v križovatke Bidovce. Cesta je významnou spojnicou v okrese Košice – okolie s napojením na krajské mesto Košice.…

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537.” Vysoké Tatry cesta II/537 na mostoch a oporných v múroch v km od 33,960 – do 52,000

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537.” Vysoké Tatry cesta II/537 na mostoch a oporných v múroch v km od 33,960 – do 52,000

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 Vysoké Tatry cesta II/537 na mostoch a oporných v múroch v km od 33,960 – do 52,000 Výstavba prebieha Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 je zameraná…

I/20 – 058 DRIENOVSKÁ NOVÁ VES MOST

I/20 – 058 DRIENOVSKÁ NOVÁ VES MOST

gartsk.udrzba@gmail.com 0915 559 317 Drienovská Nová Ves Výstavba prebieha Účelom stavby je prestavba jestvujúceho jednopoľového mostného objektu ev.č.20-058 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred / za navrhovaným mostom. Prestavbou sa zlepší stavebno-technický stav mosta s vyhovujúcou zaťažiteľnosťou a stavebnou úpravou…

I/68-024 Šarišské Jastrabie most

I/68-024 Šarišské Jastrabie most

gartsk.udrzba@gmail.com 0915 559 317 Šarišské Jastrabie most Výstavba prebieha Účelom navrhovanej činnosti je realizovať navrhovanú rekonštrukciu mostného objektu a priľahlých úsekov cesty s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky…