Kontakt

Spojte sa s nami

Adresa spoločnosti: Bardejovská 1D, 080 06 Prešov
IČO: 46633324
DIČ: 2023521687
IČ DPH: SK2023521687

Jozef Jačišin, konateľ spoločnosti

gartsk.udrzba@gmail.com
tel: +421 907 733 824

Simona Jačišinová, HR/Office manager

gartsk.praca@gmail.com
tel: +421 911 931 245 

Jakub Jačišin, MBA, manager firmy

gartsk.stavba@gmail.com
tel:  +421 915 559 317

  Ing. Ivan Lozák, hl. stavbyvedúci

gartsk.lozak@gmail.com 
       tel: +421 919 073 110

Mgr. Slavomír Klobušovský, prípravar/kalkulant

gartsk.priprava@gmail.com 
tel: +421 919 071 008

Róbert Krakovský, vedúci dopravy

gartsk.doprava@gmail.com
 tel: +421 919 060 983

Mária Jačišinová, ekonomické odd

gartsk.ekonomickeodd@gmail.com  
tel: +421 907 733 695

Ing.Roman Šplíchal, projektový manažér

gartsk.splichal@gmail.com 
tel: +421 948 686 181