I/67-021 Nižná Slaná most

I/67-021 Nižná Slaná most

I/67-021 Nižná Slaná Výstavba ukončená Mostný objekt ev. č.67 – 021 sa nachádza na štátnej ceste I. triedy č.67 v km 28,568 ponad Kobeliarovský potok, v intraviláne obce Nižná Slaná.Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava úseku cesty I/67 v dĺ. 50,00m.…

I/68-024 Šarišské Jastrabie most

I/68-024 Šarišské Jastrabie most

gartsk.udrzba@gmail.com 0915 559 317 Šarišské Jastrabie most Výstavba prebieha Účelom navrhovanej činnosti je realizovať navrhovanú rekonštrukciu mostného objektu a priľahlých úsekov cesty s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky…